Logo ACMG

Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona

Història

La Filial de la  Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears  i amb el nom d´Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona  de la província de Girona, es fundà com a tal el 7 de novembre de 1954. L´impuls inicial el donà el llavors president  Dr. Jacint Muñoz i Arbat , i la primera Junta la constutuïren el mateix  Dr. Jacint Muñoz i Arbat  i els  Drs. Lluís de Vehí ,  Josep Cornella ,  Albert Casellas  i  J.M. Vilà .

El començament de l´ Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona  coincidí amb la celebració del 50è aniversari del Col.legi Oficial de Metges de Girona, que que va tenir com a fundador al  Dr. Josep Pascual i Prats , figura senyera de la medicina gironina i home d´extrordinària cultura i incansable activitat. La formació científica en relació amb els temes de la salut i el seu entorn fou el gran objectiu de l´entitat i, pràcticament des de 1968 tota l´activitat científica del Col.legi Oficial de Metges de Girona ha passat a mans de l´Agrupació.

L´any 1979 es va celebrar el 25 aniverari de l´ Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona , amb la publicació d´un llibre recordatori,  "Els primers 25 anys   d´activitats de l´ACMG",  a càrrec del  Dr. Josep M. Pla Dalmau , farmacèutic i col.legiat d´honor.

Per raons geogràfiques evidents es varen fundar les Filials de l´Associació de Ciències Mèdiques de l´Alt Empordà, la Filial de la Garrotxa, i la Filial de la Cerdanya, que mantenen amb l´ Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona  una important relació estructural, i al mateix temps faciliten l´accés a les activitats el més a prop del domicili o lloc de treball del soci.

Des de l'any 1997 l´Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona s´adhereix a la  Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears , i segueix essent per el número de socis i les activitats que realitzan, de les més nombroses i valorades.