Logo ACMG

Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona

Reserva d'espais

Us agrairem que ompliu aquest imprès amb les dades que es demanen i l'envieu per correu electrònic a acmg@academia.cat juntament amb el programa de l'activitat.

Full de petició de reserva d'espais